M_KerbVid_a:Kerbedienė Vida
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
/////  
 
 
 
 
 
1d_1k_angl3
 
Batakienė Rima
A-5 (126)
A-5(114)
 
09:05
 
4_TKurAng_1
A-5(114)
 
3_Angl3B2_2d
A-5(114)
3_Angl4B2_2d
A-5(114)
 
4_Angl4B2_2d
A-5(114)
 
4_Angl3B2_2d
A-5(114)
 
10:00
 
3_Angl3B2_1d
A-5(114)
 
1b_1k_angl2
 
Tumonytė Dalia
A-5(114)
A-1 (202)
4_Angl3B2_1d
A-5(114)
 
 
11:10
 
4_Angl3B2_2d
A-5(114)
 
4_Angl4B2_1d
A-5(114)
 
4_Angl3B2_1d
A-5(114)
3_Angl3B2_1d
A-5(114)
3_Angl3B2_2d
A-5(114)
 
 
12:20
 
1b_1k_angl1
 
Tumonytė Dalia
A-5(114)
A-1 (202)
 
 
 
3_Angl4B2_1d
A-5(114)
 
 
13:15
 
1d_1k_angl1
 
Batakienė Rima
A-6 (101)
A-5(114)
1d_1k_angl2
 
Batakienė Rima
L-7 (112)
A-5(114)
2b_1k_angl2
 
Glinskienė Nida
A-6 (101)
A-5(114)
1b_1k_angl3
 
Tumonytė Dalia
A-5(114)
A-1 (202)
2b_1k_angl3
 
Glinskienė Nida
A-6 (101)
A-5(114)
 
14:10
 
 
 
 
2b_1k_angl1
 
Glinskienė Nida
A-6 (101)
A-5(114)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai