K_sp_s1:sp.salė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
4_FizUgdB_5b1
Brazdžiūnas Algimantas
 
4_TinklB_5b1
Lelytė Jolanta
 
4_FizUgdB_5b2
Brazdžiūnas Algimantas
 
 
09:05
 
 
 
 
2cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
2ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
10:00
 
 
 
 
 
 
 
2ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
2ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
4_FizUgdB_2b2
Brazdžiūnas Algimantas
 
 
11:10
 
1ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
1ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
2cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
12:20
 
4_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
 
 
 
 
2ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
1cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
13:15
 
1ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
 
4_TinklB_5b2
Lelytė Jolanta
 
 
14:10
 
1cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
4_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
 
1ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
4_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_FizUgdB_2b1
Brazdžiūnas Algimantas
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai