K_301:L-1 (301)
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3cde_Liet6A_e
Miknevičius Egidijus
 
 
 
 
 
09:05
 
 
 
 
1e_Liet
 
Miknevičius Egidijus
 
 
 
1d_Liet
 
Miknevičius Egidijus
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
 
 
10:00
 
1d_Liet
 
Miknevičius Egidijus
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
 
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
 
 
11:10
 
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
 
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
1e_Liet
 
Miknevičius Egidijus
 
 
 
 
12:20
 
1d_Liet
 
Miknevičius Egidijus
 
 
 
3_TikB_1c
Krasauskienė Virginija
(12:20) L-1 (301)
 
13:15
 
 
 
 
 
 
 
1e_Liet
 
Miknevičius Egidijus
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
 
1a_Tik
 
Krasauskienė Virginija
(13:15) L-1 (301)
 
14:10
 
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
 
3abf_Liet6A_a
Miknevičius Egidijus
 
 
 
 
 
 
 
4_TikB_5a
Krasauskienė Virginija
(14:10) L-1 (301)
 
15:05
 
1e_Plkrs
 
Miknevičius Egidijus
1d_Plkrs
 
Miknevičius Egidijus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai