K_221:I-1 (221)
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
4_IstB_5
Kolinis Algimantas
 
 
 
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-1 (221)
 
09:05
 
 
 
 
2e_Istor
 
Kolinis Algimantas
2f_PilPagr
 
Kolinis Algimantas
 
 
 
2e_Geogr
 
Bražinskas Kęstas
(09:05) I-1 (221)
 
10:00
 
2ce_Tech/ec_Žs
 
 
Arsabiene Ginta
Krasnauskienė Ilona
Btch (201)
Brazdžiūnas Algimantas
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė
M (105)
2d_Istor
 
Kolinis Algimantas
4_IstB_4
Kolinis Algimantas
 
2a_2k_rpr2
 
Mackuvienė Violeta
Tereščenko Nadiežda
L-7 (112)
 
 
 
 
11:10
 
 
 
 
 
 
 
1d_Biolog
 
Misevičienė Daina
(11:10) I-1 (221)
1b_2k_rpr2
 
Gildutienė Asta
R (117)
Mackuvienė Violeta
2f_Istor
 
Kolinis Algimantas
 
12:20
 
2e_Istor
 
Kolinis Algimantas
2d_PilPagr
 
Kolinis Algimantas
1c_Biolog
 
Misevičienė Daina
(12:20) I-1 (221)
1a_2k_rpr2
 
Mackuvienė Violeta
Tereščenko Nadiežda
I-4 (128)
2c_Istor
 
Kolinis Algimantas
 
13:15
 
2c_Istor
 
Kolinis Algimantas
 
 
 
1f_Biolog
 
Misevičienė Daina
(13:15) I-1 (221)
2e_PilPagr
 
Kolinis Algimantas
4_IstB_5
Kolinis Algimantas
 
 
14:10
 
4_IstB_4
Kolinis Algimantas
 
2f_Istor
 
Kolinis Algimantas
 
 
 
2d_Istor
 
Kolinis Algimantas
2c_PilPagr
 
Kolinis Algimantas
 
15:05
 
 
 
 
2be1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Krasauskienė Virginija
Šakėnienė Virgina
E (224)
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai