4d_StirJoku:Stirka Jokūbas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
 
 
 
4_ChemB_5
Rimaitė Violeta
(08:10) Ch-1 (220)
4_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
09:05
 
4_ChemB_5
Rimaitė Violeta
(09:05) Ch-1 (220)
4bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_Rus3B1_4
Tereščenko Nadiežda
R (117)
4_Angl4B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
10:00
 
4bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
 
11:10
 
4_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
4_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
4bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bde_Lietk6A_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
12:20
 
4_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4bde_Mat6A_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
13:15
 
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
 
 
 
14:10
 
4_Rus3B1_4
Tereščenko Nadiežda
R (117)
4_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
15:05
 
4_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(15:05) V (206)
4_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(15:05) Aktų salė
4_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai