4d_MineMika:Minevičius Mikas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
4_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
4_TKurAng_5
Batakienė Rima
(08:10) A-4 (225)
4_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
 
09:05
 
4_KrepB_5b_1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(09:05) Inf-2 (213)
(10:00) Inf-2 (213)
4_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
4_Angl4B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
10:00
 
4bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(10:00) Inf-2 (213)
4_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
11:10
 
4_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
4_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
 
 
 
 
12:20
 
4_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(12:20) Inf-2 (213)
 
13:15
 
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
4_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
4_KrepB_5a2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
14:10
 
4_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
4_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
4_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
15:05
 
 
 
 
4_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_TKurLietK
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3,4_Biotechn
Arsabiene Ginta
Btch (201)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai