4c_SirmJune:Širmulytė Jūnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_BiolLyg1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
 
 
 
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4_BiolA_4
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
4_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(09:05) A-5 (126)
(10:00) A-5 (126)
 
10:00
 
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
 
11:10
 
4_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(11:10) V (206)
4_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
4_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
4_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
13:15
 
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_Biol4A_4
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
14:10
 
4_BiolA_4
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
 
 
4_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
15:05
 
4_EkonVers_3a
Bražinskas Kęstas
(15:05) E (224)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai