4c_JaraGoda:Jaramičiūtė Goda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_TinklB_5b1
Lelytė Jolanta
sp.salė
4_Biol4A_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
09:05
 
4_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(09:05) M-4(124)
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
 
 
4_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_TKurAng_8
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
 
10:00
 
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
4_Angl4B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
 
 
 
11:10
 
4_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
4_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
13:15
 
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4_TinklB_5b2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
14:10
 
4_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
4_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai