4c_BakoRusn:Bakonytė Rusnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_TikB_5b
Krasauskienė Virginija
 
 
 
 
4_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
4_TinklB_5b1
Lelytė Jolanta
sp.salė
4_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
 
09:05
 
4_FizUzd1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
4_Angl4B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
10:00
 
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
 
11:10
 
4_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
 
 
4_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
4acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
4_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
13:15
 
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4_TinklB_5b2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
14:10
 
4_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
 
 
 
4acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
4_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai