4b_JuodKlau:Juodviršis Klaudijus
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
09:05
 
4_FizUzd1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
4_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
10:00
 
4bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
 
 
4_Angl3B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
11:10
 
4_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4_Angl4B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4_Angl3B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
12:20
 
4_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bde_Lietk6A_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bde_Mat6A_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
13:15
 
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_EtikB_5
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
14:10
 
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
4bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
4_TKurAng_7
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai