4a_VinsLaur:Vinskas Laurynas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_TikB_5b
Krasauskienė Virginija
 
4_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_TKurAng_5
Batakienė Rima
(08:10) A-4 (225)
 
 
 
 
09:05
 
4_KrepB_5b_1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4_IstA_4
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_Angl4B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
4_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
10:00
 
4acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4_FizA_1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
11:10
 
4_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
4_FizA_1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4_FizA_1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
4acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4acf_Mat6A_a
Meškelyte Violeta
M(223)
 
12:20
 
4_InfA(Pr)_3
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
4acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
4acf_Lietk6A_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
13:15
 
4acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
4acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
4_InfA(Pr)_3
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_KrepB_5a2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
14:10
 
4_IstA_4
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4_Inf3A_2
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai