4a_PasiRugi:Pašilytė Rugilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_AngPazC1_1
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
 
 
 
 
 
4_BiolB_5b
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
 
09:05
 
4_BiolB_5b
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(09:05) Inf-2 (213)
(10:00) Inf-2 (213)
 
 
 
4_Angl4B2_2f
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4_Angl3B2_2f
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
10:00
 
4bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(10:00) Inf-2 (213)
 
 
 
4_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
11:10
 
4_Angl3B2_2f
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
4_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
 
 
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
12:20
 
4_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bde_Lietk6A_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(12:20) Inf-2 (213)
 
13:15
 
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_DailA_5
Grigas Gintaras
D (108)
 
14:10
 
 
 
 
4_DailA_5
Grigas Gintaras
D (108)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
4_EkonVers_3a
Bražinskas Kęstas
(15:05) E (224)
4_Ist4A_4
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai