3f_KepaTaut:Kepalas Tautvydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(08:10) Mz (209)
3_InfA_4a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
3abf_Mat6A
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-1 (221)
 
09:05
 
3_FizUgdB_4a
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3abf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
10:00
 
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
3abf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3abf_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
11:10
 
3abf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3abf_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
3abf_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
3_EtikB_3d
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
 
13:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_ChemA_4
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
3_ChemA_4
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
3abf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
 
 
 
14:10
 
3abf_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
 
 
 
 
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(14:10) Aktų salė
 
15:05
 
3_InfA_4a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_FizUgdB_4b
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai