3e_NavaMoni:Navakaitė Monika
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
3cde_Liet6A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_MatPrUzd_5a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
09:05
 
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_Angl4B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_ChemA_3
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
10:00
 
3_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
12:20
 
3_InfB_3d
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
3_TikB_1c
Krasauskienė Virginija
(12:20) L-1 (301)
 
13:15
 
3_ChemA_3
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
3_TekKurAng_5d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
 
 
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
14:10
 
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3cde_Mat6A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
 
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
15:05
 
3_TinklB_5a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_TinklB_4b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai