3e_KindMigl:Kindurytė Miglė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
3,4_LotynKlb
Žiukienė Onutė
(08:10) M-5(125)
3cde_Liet6A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_MatPrUzd_5a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
09:05
 
3_EtikB_6
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_Angl3B2_2f
Jusienė Loreta
A-4(211)
3_Angl4B2_2f
Jusienė Loreta
A-4(211)
3_FizUgdB_3cd
Lelytė Jolanta
sp.salė
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
10:00
 
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_DailB_3ab
Grigas Gintaras
D (108)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Angl3B2_2f
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
12:20
 
3_FizUgdB_3cd
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_Fiz4A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
13:15
 
3_DailB_3ab
Grigas Gintaras
D (108)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_TekKurAng_4
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
14:10
 
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3cde_Mat6A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
 
 
3_FizUzd_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
15:05
 
 
 
 
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai