3e_DaniDona:Danisevičius Donatas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_InfA_4a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_FizUzd_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3cde_Liet6A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_IstB_4
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
09:05
 
3_FizUgdB_4a
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_Angl3B2_2a
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
3_Angl4B2_2a
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
3_Rus3B1_3
Gildutienė Asta
R (117)
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
10:00
 
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Angl3B2_2a
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
 
12:20
 
3_EtikB_3d
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_Fiz4A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
13:15
 
3_Rus3B1_3
Gildutienė Asta
R (117)
 
 
 
 
 
 
3cde_Mat5A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
 
 
 
14:10
 
3cde_Liet5A_e
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3cde_Mat6A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_TekKurAng_5a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_MatPrUzd_4
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
15:05
 
3_InfA_4a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_FizUgdB_4b
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_IstB_4
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai