3d_SkisGaiv:Skistimaitė Gaivilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_TinklB_4a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
 
 
 
 
 
3cde_Liet6A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3,4_Psichol1
Šukienė Dovilė
(08:10) A-2 (204)
 
09:05
 
3_SokB_5
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Angl4B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Rus3B1_3
Gildutienė Asta
R (117)
 
 
 
 
10:00
 
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3bcdef_Mat3B
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
11:10
 
3bcdef_Mat3B
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
12:20
 
 
 
 
3_TekKurAng_3a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_EtikB_1c
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
13:15
 
3_Rus3B1_3
Gildutienė Asta
R (117)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3bcdef_Mat3B
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
 
 
 
 
14:10
 
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
3_LastOrgGen_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
3_TinklB_4b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
 
 
3_SokB_5
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai