3d_PuniRamu:Puniškytė Ramunė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(08:10) Ch-1 (220)
3cde_Liet6A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
 
 
 
09:05
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(09:05) M-1 (207)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Fiz4A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(09:05) B-2 (217)
 
10:00
 
3_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(10:00) M(223)
3_InfA_3ab
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
(12:20) B-2 (217)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
3_TikB_3d
Krasauskienė Virginija
(12:20) I-2 (222)
3_Angl4B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
13:15
 
3_InfA_3ab
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(13:15) B-2 (217)
 
 
 
 
14:10
 
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Mat6A_d
Žilinskienė Gitana
(14:10) B-2 (217)
3_TinklB_5b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_FizUzd_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
15:05
 
3_TinklB_5a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai