3d_MerfEmil:Merfeldaitė Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_BiolB_5
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
3cde_Liet6A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
 
 
 
09:05
 
3_Rus3B1_4
Gildutienė Asta
(09:05) R (117)
3_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Angl4B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_FizUgdB_3cd
Lelytė Jolanta
sp.salė
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(09:05) B-2 (217)
 
10:00
 
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(10:00) M(223)
3_DailB_3ab
Grigas Gintaras
D (108)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
(12:20) B-2 (217)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
12:20
 
3_FizUgdB_3cd
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_TikB_1c
Krasauskienė Virginija
(12:20) L-1 (301)
 
13:15
 
3_DailB_3ab
Grigas Gintaras
D (108)
3_TekKurAng_5d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_InfB_5
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(13:15) B-2 (217)
3_Rus3B1_4
Gildutienė Asta
(13:15) R (117)
(14:10) R (117)
 
14:10
 
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Mat6A_d
Žilinskienė Gitana
(14:10) B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
3_BiolB_5
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai