3d_ButePetr:Būtėnas Petras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
3cde_Liet6A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-1 (221)
 
09:05
 
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Fiz4A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Rus3B1_3
Gildutienė Asta
R (117)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(09:05) B-2 (217)
 
10:00
 
3_Angl3B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(10:00) M(223)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
(12:20) B-2 (217)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_Angl3B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
3_TikB_3d
Krasauskienė Virginija
(12:20) I-2 (222)
3_Angl4B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
13:15
 
3_Rus3B1_3
Gildutienė Asta
R (117)
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
sp.salė
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
sp.salė
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(13:15) B-2 (217)
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
14:10
 
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Mat6A_d
Žilinskienė Gitana
(14:10) B-2 (217)
 
 
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai