3d_BalcKost:Balčiūnas Kostas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
3_InfA_4a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
 
 
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-1 (221)
 
09:05
 
3_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
 
 
3_Vok3B1_3
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(09:05) B-2 (217)
 
10:00
 
3_SokB_1a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(10:00) M(223)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
(12:20) B-2 (217)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_FizUgdB_1b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
12:20
 
3_EtikB_3d
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_SokB_1a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_FizUgdB_1b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
13:15
 
3_Vok3B1_3
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3cde_Mat5A_d
Žilinskienė Gitana
(13:15) B-2 (217)
3_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
14:10
 
3cde_Liet5A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3cde_Mat6A_d
Žilinskienė Gitana
(14:10) B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
3_InfA_4a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai