3c_SapeKipr:Sapeliauskas Kipras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(08:10) Ch-1 (220)
3cde_Liet6A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_IstB_4
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
09:05
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(09:05) M-1 (207)
3_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_Angl4B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_Vok3B1_3
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
10:00
 
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
12:20
 
3_EtikB_3d
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_Fiz4A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
13:15
 
3_Vok3B1_3
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
sp.salė
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
sp.salė
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
14:10
 
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3cde_Mat6A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_InfB_6
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
 
15:05
 
 
 
 
3,4_Braiz
Grigas Gintaras
(15:05) L-6 (110)
3_IstB_4
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai