3c_RimkTita:Rimkevičius Titas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(08:10) Ch-1 (220)
3cde_Liet6A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
 
 
 
09:05
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(09:05) M-1 (207)
3_Angl3B2_2g
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_Angl4B2_2g
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_InfA_3cd
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
10:00
 
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3_IstB_3ab
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Angl3B2_2g
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
12:20
 
3_InfA_3cd
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_Fiz4A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
13:15
 
3_IstB_3ab
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
sp.salė
3_KrepB_5
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
sp.salė
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
14:10
 
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3cde_Mat6A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
3_TikB_4
Krasauskienė Virginija
(14:10) L-3 (303)
 
 
 
 
15:05
 
3_GrafDznB_4
Grigas Gintaras
D (108)
3,4_Braiz
Grigas Gintaras
(15:05) L-6 (110)
 
 
 
3_GrafDznB_4
Grigas Gintaras
D (108)
4_ProgTechn
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai