3c_LuksNait:Lukšys Naitas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
3cde_Liet6A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_EtikB_4
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
09:05
 
3_FizUgdB_4a
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
10:00
 
3_Angl3B2_1d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
11:10
 
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_Angl3B2_1d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
3_TekKurAng_3b
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
3_Angl4B2_1d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
13:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_InfA(Leid)_4b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3_InfA(Leid)_4b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3cde_Mat5A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
14:10
 
3cde_Liet5A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3cde_Mat6A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
3_FizUgdB_5b
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai