3c_KazoVyta:Kazokas Vytautas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3cde_Liet6A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
 
09:05
 
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Angl4B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_BiolA_3
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3cde_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
10:00
 
3_SokB_1a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3cde_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
11:10
 
3cde_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_FizUgdB_1b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
12:20
 
3_EtikB_3d
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_SokB_1a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_FizUgdB_1b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
13:15
 
3_BiolA_3
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_InfA(Leid)_4b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3_InfA(Leid)_4b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3cde_Mat5A
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
14:10
 
3cde_Liet5A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3cde_Mat6A
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
 
 
3_LastOrgGen_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai