3b_UzkuUrte:Užkurėlytė Urtė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(08:10) Mz (209)
 
 
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(08:10) Ch-1 (220)
3abf_Mat6A_b
Žilinskienė Gitana
(08:10) B-2 (217)
3_IstSalt
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
09:05
 
3_ChemB_4
Arsabiene Ginta
(09:05) M-1 (207)
3_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_Angl4B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_Vok3B1_3
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3abf_Liet5A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
10:00
 
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3abf_Liet5A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3abf_Mat5A_b
Žilinskienė Gitana
(10:00) Ch-1 (220)
 
11:10
 
3abf_Liet5A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3abf_Mat5A_b
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
3abf_Mat5A_b
Žilinskienė Gitana
(11:10) M(223)
(12:20) M(223)
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
12:20
 
3_InfB_3d
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
3_TikB_1c
Krasauskienė Virginija
(12:20) L-1 (301)
 
13:15
 
3_Vok3B1_3
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
 
 
 
 
 
 
3abf_Liet5A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
 
 
 
14:10
 
3abf_Mat5A_b
Žilinskienė Gitana
(14:10) B-2 (217)
3abf_Liet6A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_TekKurAng_5a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
 
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(14:10) Aktų salė
 
15:05
 
3,4_Psichol2
Šukienė Dovilė
(15:05) A-2 (204)
3_FizUgdB_4b
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_FizUgdB_5b
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai