3a_StakAna:Stakelytė Ana
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
 
 
3abf_Mat6A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3_MatPrUzd_5a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
09:05
 
 
 
 
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_Angl4B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_TinklB_3cd2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
10:00
 
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_SokB_3ab
Nainienė Kristina
Aktų salė
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
11:10
 
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3_Fiz3A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
12:20
 
3_TinklB_3cd1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_Fiz4A_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
13:15
 
3_SokB_3ab
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_TekKurAng_4
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
14:10
 
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3abf_Liet6A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_TikB_4
Krasauskienė Virginija
(14:10) L-3 (303)
3_FizUzd_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
15:05
 
 
 
 
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai