3a_PribKris:Pribušauskas Kristupas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_FizUgdB_5a
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
3_FizUzd_1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3abf_Mat6A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3,4_Psichol1
Šukienė Dovilė
(08:10) A-2 (204)
 
09:05
 
3_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_Fiz4A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
10:00
 
3_Angl3B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
11:10
 
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3_Angl3B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_Fiz3A_2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
3_EtikB_3d
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_Angl4B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
13:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
 
 
 
 
 
3abf_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
14:10
 
3abf_Mat5A_a
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3abf_Liet6A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
 
 
 
 
 
3_MatPrUzd_4
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
15:05
 
3_GrafDznB_4
Grigas Gintaras
D (108)
3_FizUgdB_4b
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
3_GrafDznB_4
Grigas Gintaras
D (108)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai