2a
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
2a_Fiz
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
///// 2a_PilPagr
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
2abd_Robot
 
 
Inf-1 (210)
Burbaitė Renata
2Plkrs/IslAngK
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
 
 
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
09:05
 
2a_1k_ang_1
Jusienė Loreta
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
A-4(211)
2a_Techn
Arsabiene Ginta
Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė
Btch (201)
2a_Liet
Paliokienė Asta
L-3 (303)
2a_Istor
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
2ab_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
sp.salė
 
10:00
 
2a_Chem
Rimaitė Violeta
(10:00) Ch-1 (220)
2f_Techn/Žs_2af
 
Arsabiene Ginta
Btch (201)
Brazdžiūnas Algimantas
I-4 (128)
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė
M (105)
2a_Fiz
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
2a_2k_rpr2
Mackuvienė Violeta
I-1 (221)
Tereščenko Nadiežda
L-7 (112)
2af2_Inf/Dor
 
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Krasauskienė Virginija
Mz (209)
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
11:10
 
2a_Liet
Paliokienė Asta
L-3 (303)
2a_Biolog
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
2a_Chem
Rimaitė Violeta
(11:10) B-2 (217)
2af1_Inf/Dor
 
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Krasauskienė Virginija
Mz (209)
Šakėnienė Virgina
E (224)
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
2a_Mat
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
12:20
 
2a_2k_rpr1
Mackuvienė Violeta
V (206)
Tereščenko Nadiežda
R (117)
2ab_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
sp.salė
2a_1k_ang_3
Jusienė Loreta
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
A-4(211)
 
13:15
 
2a_Geogr
Bražinskas Kęstas
(13:15) E (224)
2a_Mat
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
2a_1k_ang_2
Jusienė Loreta
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
A-4(211)
2a_Dail
Grigas Gintaras
D (108)
2a_Liet
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
14:10
 
2abd_Techn
 
 
Burbaitė Renata
Krasnauskienė Ilona
Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė
M (105)
Btch (201)
Inf-1 (210)
2a_Liet
Paliokienė Asta
L-3 (303)
2a_Muz
Grobova Jelena
Mz (209)
2a_Mat
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
2a_Istor
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
15:05
 
 
 
 
2a_Rmkl
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai