1d
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
1d_Geogr
Devindonienė Violeta
G (205)
1d_Geogr
Devindonienė Violeta
G (205)
1d_1k_angl3
Batakienė Rima
A-5 (126)
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
09:05
 
1d_2k_rv1
Paukštytė Rasa
V (206)
Tereščenko Nadiežda
A-2 (204)
1d_Dail
Paužuolienė Lina
D (108)
1d_Ekon
Dambrauskas Raimondas
(09:05) L-7 (112)
1d_Liet
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
1d_Fiz
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
10:00
 
1d_Liet
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
1d_Et/Tik
Krasauskienė Virginija
I-2 (222)
Šakėnienė Virgina
E (224)
1d_Istor
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
1d_Mat*
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
11:10
 
1d_Mat
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
1d_Mat
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
1d_Biolog
Misevičienė Daina
(11:10) I-1 (221)
1d_Chem
Rimaitė Violeta
(11:10) Ch-1 (220)
1d_Info
Diržytė Birutė
Žilinskienė Gitana
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
 
12:20
 
1d_Istor
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
1d_Liet
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
1d_Mat
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
1cd_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
sp.salė
1d_Biolog
Misevičienė Daina
(12:20) F-2 (219)
 
13:15
 
1d_1k_angl1
Batakienė Rima
A-6 (101)
Kerbedienė Vida
A-5(114)
1d_1k_angl2
Batakienė Rima
L-7 (112)
Kerbedienė Vida
A-5(114)
1d_2k_rv2
Paukštytė Rasa
V (206)
Tereščenko Nadiežda
R (117)
1d_Mat**
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
1d_Rmkl
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
14:10
 
1cd_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
sp.salė
1d_Fiz
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
1d_Chem
Rimaitė Violeta
(14:10) B (216)
1d_Muz
Grobova Jelena
Mz (209)
1d_Techn
Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė
M (105)
 
15:05
 
1d_PilPagr
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
1d_Plkrs
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-10-15 08:18

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai