1 Mokyklos psichologas
2 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
3 Socialinis pedagogas