Priėmimas į gimnaziją

Informacija apie priėmimą 2020-2021 m.m.
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos

GIMNAZISTŲ GARBĖS KODEKSAS 

Gimnazijos pagrindinė filosofinė nuostata – gebėjimas keistis ir keisti. Fundamentalias žinias, humanitarinę pasaulėžiūrą, kritinį mąstymą ir platų kultūrinį akiratį apibūdina gimnazijos direktoriaus J. Lindės-Dobilo žodžiai:

„Būkime esmės žmonėmis“

 Gimnazistas turėtų ugdytis:

SĄŽININGUMĄ - moralinio atsakingumo už savo poelgius jausmą.

TOLERANCIJĄ – pakantą kitokiai nuomonei, kito įsitikinimams ir pažiūroms.

ATSAKOMYBĘ – moralinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų paisymą.

DRAUGIŠKUMĄ – bendravimą ir bendradarbiavimą, paremtą gera valia.

ESTETIŠKUMĄ – elgesio, kalbos ir aplinkos grožio puoselėjimą.

Sąžiningumas. Esu sąžiningas sau – žinau, kaip elgtis, ir kritiškai vertinu netinkamą savo elgesį. Suprantu, ką moku ir ko nemoku, sutinku, kad nusirašinėjimas – didelė neteisybė, todėl turėčiau jaustis blogai, gavęs nepelnytai gerą įvertinimą. Taisau savo klaidas. Siekiu būti sąžiningas žodžiais, veiksmais, darbais taip skatinu elgtis ir kitus.

Tolerancija. Stengiuosi suprasti kitą asmenį, gerbiu kito nuomonę net kai su ja nesutinku. Kritikuoju mintį, poelgį, bet ne žmogų. Siekiu būti kantrus žmogaus individualumui, bet netoleruoju jo agresijos, pykčio, blogų poelgių. Laikausi nuostatos: gerbdamas kitą gerbi save.

Atsakomybė. Aš atsakingai planuoju savo laiką ir veiklą, lankau užsiėmimus, savanoriškai ir laiku atlieku užduotis. Stengiuosi atsiminti ir vykdyti visa tai, už ką esu atsakingas kaip gimnazijos bendruomenės narys. Atsakingai elgiuosi visomis aplinkybėmis, prisiimu atsakomybę už padarytas klaidas, savo žodžius ir elgesį.

Draugiškumas. Esu geras draugas, padedantis kitiems, kai jiems manęs reikia. Su draugais esu teisingas, vengiu konkurencijos, žeminančios kito orumą. Dalinuosi savo patirtimi, esu palaikantis, pataisantis, naudingas, ištikimas, santūrus. Kreipiuosi į kitus, turėdamas tiek geros valios, kiek jos noriu pajusti iš kitų. Norėdamas turėti gerų draugų, pats turiu branginti draugystę.

Estetiškumas. Žinau kultūringo elgesio taisykles ir jų laikausi. Esu mandagus, sveikinuosi su kiekvienu bendruomenės nariu. Siekiu elgesio estetikos, vengiu nevalyvumo, prasčiokiškumo, familiarumo, chamizmo. Moku atsiprašyti už netinkamus poelgius ir netaktišką elgesį. Kalbu taisyklingai. Rengiuosi tvarkingai, kukliai, patogiai. Kuriu savitą stilių, neperžengdamas padorumo ribų. Puoselėju aplinkos grožį.