Sekmadienis, 16 Rugsėjis 2012 14:52
Keliavome po Žemaitiją

Rita MIKNEVIČIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja

 

Lapkričio 2 d. sukanka 150 metų, kai gimė Maironis – lietuvių dainius, tautos dvasios reiškėjas. Poetui atminti, pagerbti šie metai yra paskelbti Maironio metais. Todėl gimnazijos mokytojai lituanistai drauge su socialinių mokslų mokytojais šiemet nutarė aplankyti Raseinių kraštą – žemę, išauginusią garsų kūrėją.

Pirmiausia apsilankėme Maironio gimtinėje Pasandravyje. Apžiūrėję paminklinį akmenį, ženklinantį sodybos vietą, 125 ąžuoliukų alėja patraukėme į Bernotus – poeto tėviškę. Čia ir dabar akį traukia žalios pievos, senas sodas, antrą šimtmetį įpusėjusi pušis. Išlikusioje poeto  sesers sodyboje įkurtas muziejus. Sužinojome, kad Maironis, besimokydamas Kaune, dažnai atvažiuodavo į Bernotus, vaikščiodavo po pamėgtas vietas, Dubysos pakrantėmis pėsčiomis nueidavo iki Betygalos.

Betygalos vidurinėje mokykloje apsilankėme ir mes. Ypač malonu buvo tai, kad mokykloje įkurtuose dviejuose muziejuose – Maironio ir krašto istorijos – mus pasitiko, su eksponatais supažindino mokinės.

Kelionės metu stengėmės pamatyti, sužinoti kuo daugiau. Aplankėme Kanopėnus, kuriuose stovi garsaus žemaičių kultūros veikėjo, pasakėtininko Simono Stanevičiaus sodyba – muziejus. Ypač įdomu buvo Bijotuose. Čia  1812 m. tūkstantmečio ąžuolo, vadinto Baubliu, kamiene rašytojas Dionizas Poška įrengė pirmąjį Lietuvos kraštotyros muziejų. Žmonės ąžuolą Baubliu vadino todėl, kad vėjas jo giliose drevėse baubte baubdavo. Pats rašytojas Baublio vardą siejo su senovės lietuvių medaus dievaičiu Bubilu.

Neapsakomą įspūdį padarė Girdiškės bažnyčia. Niekur kitur pasaulyje nepamatysi tokių šoninių altorių. Jie padaryti iš nužievintų ir supintų ąžuolų kamienų ir šakų, jų nišose įkurdinti   šventieji.

Grįždami namo dar aplankėme Stepono Dariaus gimtinę – muziejų, užsukome į Lyduvėnus, kur apžiūrėjome ilgiausią (599 m) ir aukščiausią (42 m) Lietuvos tiltą, nutiestą per Dubysą ir jos slėnį.

Tai, ką sužinojome kelionės metu, perduosime savo mokiniams.

1
2
3
4
5
1/5 
start stop bwd fwd