Priėmimas į gimnaziją

Renginiai būsimiesiems pirmokams ir jų tėveliams
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

2016 m. finansinė parama gimnazijai

************************************************************* 

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai,

 

dėkojame visiems už 2014 metais gimnazijai suteiktą finansinę paramą. Mokinių tėvų, mokytojų, buvusių gimnazistų ir kitų rėmėjų gera valia gavome 34680,37 lito 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio. Šios paramos sąmatą patvirtino naujai išrinkta gimnazijos taryba.

Už gautus pinigus šiais metais atnaujinsime ir modernizuosime istorijos (127-ąjį) ir anglų kalbos (114-ąjį) kabinetus. Be to, norėtume atlikti lietuvių kalbos (110-ojo) kabineto kosmetinį remontą, perdažyti koridorių prie sporto salės, pakeisti šviestuvus ir rašomąsias lentas dviejuose kabinetuose, atnaujinti mokyklinius baldus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas  įvairiems gimnazijos renginiams, kuriais minėsime pirmosios lietuviškos gimnazijos Lietuvoje 100-metį. Neliks nepastebėti gabūs ir socialiai remtini mokiniai. Remsime gimnazijos mokinių parlamento idėjas bei renginius.

Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2015 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokiniams ir padės atnaujinti bei modernizuoti gimnaziją.

Šiais metais, norint paremti gimnaziją 2 procentų pajamų mokesčio dalimi, būtinai reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2014 metus (forma GMP 308). Tik deklaravus pajamas bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 2 procentų sumos pervedimo gimnazijai. 

Pajamų deklaracijas už 2014 metus reikia užpildyti iki 2015 metų gegužės 2 dienos. Nepamirškite to padaryti. 

 

Gimnazijos direktorius

FIZINIŲ ASMENŲ 2% PAJAMŲ MOKESČIO IŠLAIDŲ SĄMATA 2014 METAMS      


 

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai,

 

dėkoju visiems už 2012 metais gimnazijai suteiktą paramą – mokinių tėvelių, mokytojų ir kitų rėmėjų gera valia iš  2%  fizinių asmenų pajamų mokesčio gavome daugiau nei 22660 litų.

Bendruomenės vardu noriu padėkoti visiems tėvams, mokytojams ir kitiems gimnazijos draugams, kurie 2% savo pajamų mokesčio pervedė gimnazijai. Nuoširdžiai Jums AČIŪ!!!

Gimnazijos tarybai pritarus, šias lėšas skyrėme socialiai remtiniems ir gabiems mokiniams, gimnazijos mokinių parlamento organizuojamiems renginiams. Atliktas chemijos ir matematikos kabinetų kapitalinis remontas, dar trys kabinetai kosmetiškai suremontuoti, pakeistos 7 rašomosios lentos ir vandens praustuvės dviejuose kabinetuose, nupirkti mokykliniai baldai matematikos kabinetui, pakeistas apšvietimas 2 mokomuosiuose kabinetuose, nuplautos sporto salės sienos ir lubos, baigta gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija.

Gimnazijoje veikia bevielis interneto ryšys, atnaujintos aktų salės ir koridorių parketinės dangos, skirta parama lengvosios muzikos orkestro, gimnazijos choro bei šokių kolektyvo koncertinei veiklai.

Šiais metais minime atkurtos gimnazijos statuso atgavimo 20-metį. 1992 metais mums pirmiesiems Lietuvoje atkurtas šis statusas. Gimnazijoje visus metus vyksta įvairūs renginiai, skirti šiai datai paminėti. Lėšos reikalingos ne tik ugdymo aplinkai gerinti, materialinei bazei turtinti, bet ir kultūriniams renginiams organizuoti.

Ir toliau tikimės geranoriško Jūsų palaikymo, supratimo ir paramos, kuri padės modernizuoti gimnaziją, tobulinti bei efektyvinti jos veiklą.

 

Pagarbiai,

Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas

*************************************************************

GERBIAMI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAI,

 

Dėkoju visiems už 2011 metais suteiktą paramą. Dėl ekonomikos nuosmukio ir didėjančio nedarbo  2011 metais gimnazija  iš 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio gavo mažiau pinigų nei ankstesniais metais – 21551,24 litus.

Gimnazijos taryba 2011 lapkričio 11 dieną patvirtino, kad šios lėšos būtų naudojamos kabinetų atnaujinimo darbams finansuoti, mokykliniams baldams pirkti, kabinetų apšvietimui gerinti, gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams skatinti, gimnazijos parlamento organizuojamiems renginiams finansuoti.

Noriu patikinti, kad Jūsų paaukotos lėšos bus panaudotos mokinių ir mokytojų darbo sąlygoms gerinti, naujoms edukacinėms aplinkoms kurti ir  projektams įgyvendinti.

 

Gimnazijos bendruomenės vardu direktorius Raimondas Dambrauskas  

*************************************************************

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai,

 

gimnazijos bendruomenės vardu noriu padėkoti visiems - mokytojams, tėveliams, buvusiems gimnazistams - už  2009 metais suteiktą paramą.

2009 metais gimnazijos rėmėjai 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio gimnazijai pervedė  49228,79 litus.

Gimnazijos tarybai 2009-12-22 pritarus, 2010 metais už gautas 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio lėšas modernizuosime kabinetus, keisime 3-4 kabinetų apšvietimą, nupirksime mokyklinių baldų, 15-oje kabinetų įrengsime bevielio interneto prieigas, suremontuosime priestato trečio aukšto koridorių, remsime gabius ir socialinių problemų turinčius mokinius, kaupsime lėšas mikroautobusui įsigyti.

Jūsų parama padės įgyvendinti gimnazijos siekius ir pagerins mokymosi sąlygas Jūsų vaikams.

 

Direktorius Raimondas Dambrauskas

  *************************************************************

 Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai,

 

gimnazijos bendruomenės vardu dėkoju visiems už 2008 metais gimnazijai suteiktą paramą.

2008 metais gimnazijos mokinių tėvelių, mokytojų ir kitų rėmėjų gera valia iš  2%  fizinių asmenų pajamų mokesčio gavome daugiau nei 49300 litų.

Gimnazijos tarybai pritarus, šias lėšas skyrėme socialiai remtiniems ir gabiems mokiniams, gimnazijos mokinių parlamento organizuojamiems renginiams. Suremontavome vokiečių  kalbos kabinetą, nupirkome mokyklinius baldus geografijos kabinetui, pakeitėme apšvietimą 3 mokomuosiuose kabinetuose, pakeitėme duris ir atnaujinome priestato 2-ąjį aukštą.

Įgijome 4 bevielio internetinio ryšio prieigas, įsigijome multifunkcinį įrenginį, atnaujinome aktų salės ir koridorių parketines dangas, rėmėme lengvosios muzikos orkestro pasirodymus. Ir toliau tikimės geranoriškos Jūsų paramos, kuri padės atnaujinti ir modernizuoti gimnaziją.

 

Pagarbiai,

Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas