Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • teikia pagalbą mokiniams ugdantis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
  • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;
  • teikia konsultacinę pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
  • kaupia ir analizuoja informaciją apie mokinių kasmetinius sveikatos patikrinimus;
  • organizuoja ir veda paskaitas mokiniams.

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Remeikienė.

 Darbo laikas: