MOKYTOJŲ METODIKOS TARYBA

 

Nijolė Koženiauskienė, tarybos pirmininkė, užsienio kalbų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

 

Nariai:

Jūratė Baltakienė, socialinių mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė;

Violeta Gudaitė, gamtos mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Ingrida Klikūnienė, kūno kultūros mokytojų metodikos grupės pirmininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Rita Stonienė, lietuvių ir lotynų kalbų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Lilija Svalbonienė, dorinio ugdymo, menų, technologijų, psichologijos  mokytojų metodikos grupės pirmininkė, etikos ir tikybos vyresnioji mokytoja;

Gitana Žilinskienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja.