Socialinis pedagogas:

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo lankomumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
  • Konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus) ir pedagogus.
  • Bendradarbiauja su klasės vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Konsultuoja mokinius profesinės karjeros planavimo klausimais.
  • Rūpinasi mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamu maitinimu.
  • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

Socialinė pedagogė Sigita Šimonienė dirba 102 kab.

Darbo laikas:

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo valandos

8.00 -15.50

8.00 -15.50    

8.00 -15.50    

8.00 -15.50    

8.00 -15.00    

Pietų pertrauka

12.05 -12.35

12.05 -12.35

12.05 -12.35

12.05 -12.35

12.05 -12.35