Straipsnis
ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Signatarai, Seimo nariai
Akademikai
Mokytojai
Mokiniai
Mokiniai
Visi puslapiai

ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS

Mokyklos vadovai

Pijorų mokykla (1727-1832)

1.       Songaila Ambroziejus (1801-1804)

2.       Serafinovičius Dominykas (1804-1810)

3.       Požerskis Jonas (1810-1813)

4.       Vysockis Augustinas (1814 -1817)

5.       Sankovskis Juozas Kalasantas (1817-1820)

6.       Prialgovskis Ignas (1820-1824)

Bajorų mokykla, gimnazija (1840-1865)

1.       Zajančkovskis Vasilijus (1850-1855)

2.       Boričevskis Steponas (1861-1863)

Realinė mokykla (1882-1915)

1.       Ziuziukin Nikolaj Andrejevič (1882-1886)

2.       Lebedev Aleksandr Sergejevič (1886-1906)

3.       Šešukov Maks Ivanovič (1906-1908)

4.       Šantyr Aleksandr Petrovič (1908-1915)

Lietuviška gimnazija, vidurinė mokykla (nuo 1915-10-01)

1.       Putramentienė Marija-Giedraitienė (1915-1918)

2.       Balčikonis Juozas (1918)

3.       Baronas Jonas (1919)

4.       Balčikonis Juozas (1919-1920)

5.       Yčas Jonas (1920-1925)

6.       Šakenis Konstantinas (1925-1927)

7.       Lindė Julijonas – Dobilas (1927-1934)

8.       Elisonas Jurgis (1935-1940)

9.       Navasaitis Jonas (1940)

10.   Keisminas Jonas (1941)

11.   Būtėnas Petras (1941-1944)

12.   Janulionis Jonas (1944-1959)

13.   Pikelis Stasys (1959-1962)

14.   Truskauskas Juozas (1962-1973)

15.   Pranskaitis Telesforas (1973-1978)

16.   Dobrodziejienė Aldona (1978-1979)

17.   Baliūnas Vytautas (1979-1990)

18.   Dambrauskas Raimondas (nuo 1990)