Priėmimas į gimnaziją

Informacija apie priėmimą 2020-2021 m.m.
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

MOKOMOSIOS PROGRAMOS

Eil.nr.

Autorius, pavadinimas

1

PI MKP. „Music Ace 2".

2

CD-Box. „Užsienio klasikinio meno enciklopedija“.

3

CD-Box. „Klasikinės muzikos enciklopedija“.

4

Testų kūrimo ir vykdymo programa „IS Infotestas“.

5

Enciklopedija „ENCARTA 2002“( standart).

6

LKKS V. 3.0 Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas.

7

Kompiuterinis anglų kalbos mokymosi kursas (1 komplektas: knygelė + 9 CD)    (2 vnt.).

8

Kompiuterinis anglų kalbos mokymosi kursas (1 komplektas: knygelė + 9 CD)       (2 vnt.).

9

Modeliavimo konstravimas „Crocodile Technology“.

10

Modeliavimo konstravimas „Crocodile Chemistry“.

11

Ars 2 (mokomoji dailės programa) CD.

12

Lietuvių kalbos bendrinė tartis.

13

Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje.

14

Įdomioji Lietuvos istorija 1.

15

Įdomioji Lietuvos istorija 2.

16

Matematika 9 su Dinamine geometrija + CD.

17

Matematika 10 su dinamine geometrija (2 vnt.).

18

Matematika 10 su dinamine geometrija (2 vnt.).

19

Kengūra 2002.

20

Kengūra 2002.

21

Modeliavimo programa Model Builder.

22

Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas + CD.

23

Tekstų rengyklė ABIWORD (mok. komp. priemonė) .

24

OpenOffice.org (Lokalizuotas raštinės atvirtųjų programų rinkinys).

25

Matematika. Į pagalbą abiturientui. 1999-2006.

26

Istorija. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

27

Fizika. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

28

Biologija. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

29

Matematika. Į pagalbą abiturientui. 1999-2006.

30

Informacinės technologijos. Į pagalbą abiturientui.

31

Photoshop CS2 (295,00 Lt).

32

Crocodile ICT (1227,20 Lt).

33

Shakespeare Works! (401,20 Lt).

34

Lietuva iki Mindaugo.

35

Lietuva iki Mindaugo.

36

Lietuva iki Mindaugo.

37

Gimtoji istorija 7 – 12 klasės.

38

Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

39

Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

40

Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

41

Gimtoji istorija 2 (nuo 7 iki 12 klasės) CD.

42

PI MKP. „Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės" 3 leidimas (2 kompaktai). 3 egz.

43

Kompiuterinė mokomoji Lietuvos istorijos priemonė „Istorijos laboratorija“ CD.

44

PI MKP. Integruotas istorijos kursas „Lietuva ir pasaulis" 12 kl. CD 3 egz.

45

„Žodis po žodžio“. Lietuvių kalbos pratimai. (Leksika. Kalbos kultūra.).

46

„Žodis po žodžio“. Lietuvių kalbos pratimai. (Leksika. Kalbos kultūra.).

47

Lietuvių tautosaka.

48

Lietuvių tautosaka.

49

D.Atkočiūnaitė ir kt. Lietuvių tarmės. I dalis. Vadovas + CD.

50

Encyclopedia Britannica 2003 Ready Reference.

51

Microsoft Office 2003. ECDL pamokos (30 Lt).

52

Mok.anglų-lietuvių kalbų žodynas Password (71,90 Lt).

53

„Komenskio Logo“ 2 vnt. (15-I, 15-II.).

54

Dinaminė geometrija 3 vnt. 16-II, 16-III).

55

„Pasaulio geografinės zonos
“ ir „Bendrosios geografijos“ CD. 2 vnt. (17-I, 17-II).

56

Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas “Interleksis” CD.

57

Lietuvių-rusų ir rusų-lietuvių kalbų žodynas CD.

58

Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas + СD.

59

Encyclopedia Britannica 2003 Ready Reference.

60

eTrustTMAntivirus OEM Edition for Windows (5 vnt.) 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23,5. Programinė įranga.

61

Microsoft Office XP Professional (1 komplektas: 3CD).

62

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas CD.

63

PI MKP. „Salon krasoty II".

64

PI MKP. „Ot pluga do lazera".

65

PI MKP. „Internetine konstruktyvaus mokymo ir mokymosi sistema".

66

Учите английский.

67

PI MKP. „Talk Now" (priemonė mokytis anglų kalbos).

68

PI MKP. Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas.

69

Šag za šagom 5.

70

Sowieso CDs 3 A zum Kursbuch.

71

Architektūros šedevrai.

72

Prancūzų – lietuvių kalbų žodynas moksleiviams.

73

Prancūzų – lietuvių kalbų žodynas moksleiviams.

74

Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas.

75

Užsienio klasikinio meno enciklopedija.

76

Enciklopedija stran mira.

77

Kūryba ir tradicijos (geometriniai lietuvių audinių raštai) CD.

78

Lietuvių etninės kultūros vertybės.

79

Lietuvių etninės kultūros vertybės.