Skaitytojų aptarnavimas bibliotekoje

Gimnazijos bibliotekos veikla skiriasi nuo kitų bibliotekų veiklos. Didžiąją fondų dalį sudaro programinė literatūra ir vadovėliai. Rugsėjo ir birželio mėnesiai bibliotekai patys intensyviausi: mokslo metų pradžioje registruojami nauji lankytojai ir perregistruojami seni, išduodami vadovėliai, mokslo metų pabaigoje skaitytojai atsiskaito su biblioteka, grąžina vadovėlius.

Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro programinė ir ugdymo procesui reikalinga literatūra, todėl bibliotekos vedėja glaudžiai bendradarbiauja su mokytojais, ypač lituanistais, su jais iš anksto aptaria, kas bus rekomenduojama mokiniams skaityti.