Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook
Antradienis, 07 Gruodis 2010 09:15

 

Aktyviems ateitininkams – premijos

Irena BIKULČIENĖ, gimnazijos kun. J.Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų kuopos vadovė

Gruodžio 3 dieną Panevėžio krašto ateitininkams, tarp jų ir mūsų gimnazijos mokiniams, buvo įteiktos Aldonos ir Jono Čingų labdaros fondo premijos. Iškilmingas renginys Švč. Mergelės Marijos koplyčioje (Marijonų g.24) prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo J.E. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių buvo apdovanoti Panevėžio krašto ateitininkų kuopos, studentai ir vyresniųjų klasių moksleiviai.

Džiaugiamės, kad už ypač aktyvią veiklą Panevėžyje piniginėmis premijomis buvo apdovanoti mūsų gimnazijos ateitininkas Justas Svirelis (IIIf klasė) ir gimnazijos ateitininkų kuopa. Buvusiems  gimnazijos abiturientams, kuopos nariams, kurie aktyviai įsijungė į ateitininkų studentų veiklą Vilniuje, įteiktos vienkartinės stipendijos.

A. ir J.Čingų fondą, pavadinęs jį savo ir žmonos Aldonos vardu, 1996 metais įsteigė žinomas išeivijos lietuvis Jonas Činga. Jis gimė Pasvalio rajono Meškalaukio kaime, 1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją, 1938 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją. Studijuodamas akademijoje priklausė ateitininkų klubui, buvo aktyvus valdybos narys. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1963 m. iki mirties gyveno JAV Los Andželo mieste. Buvo aktyvus visuomenininkas,  propagavo lietuvybę ir ateitininkų idėjas, bendradarbiavo leidžiant „Lietuviškąją enciklopediją“, rėmė ateitininkiją JAV, Europoje, Lietuvoje. Mirė 2009-10-08, palaidotas tėvų žemėje, Meškalaukio kapinėse.

A. ir J.Čingų fondas remia Pietryčių Lietuvos mokyklas, bibliotekas, organizuoja stovyklas, ekskursijas moksleiviams, skatina ateitininkų veiklą visoje Lietuvoje.

Nuo 2006 m. A. ir J. Čingų fondo ateitininkų fondu rūpinasi Panevėžio vyskupas J. Kauneckas. Fondo lėšos skiriamos Panevėžio krašto ateitininkų kuopoms ir aktyviems, gerai besimokantiems vyresniųjų klasių mokiniams bei studentams paremti.

1 2 3 4 5 6 7