Mirusiuosius pagerbėme malda

Laura URBONAITĖ, Ib klasė

Gimnazijos ateitininkai prieš Vėlines aplankė Kristaus Karaliaus kapinėse pastatytą paminklą ateitininkų himno kūrėjui kun. J.Tilvyčiui-Žalvarniui. Kunigas mirė staiga 1931 m. gruodžio 24 d., sakydamas Panevėžyje pamokslą per mirusio vienuolio laidotuves. J.Tilvytis-Žalvarnis pats yra palaidotas Marijampolėje, o paminklas Panevėžio katedros kapinėse žymi jo mirties vietą. Mūsų, ateitininkų, nebuvo daug, tačiau sutvarkėme ne tik kunigo J.Tilvyčio-Žalvarnio mirimo vietą, bet ir šiose kapinėse palaidotų kunigų kapus. Baigę darbą uždegėme žvakeles ir pagerbėme mirusiuosius malda.

Nenorėdami palikti ir kitų žymių panevėžiečių kapų be maldos, aplankėme vieno iš pirmųjų mūsų gimnazijos direktorių Julijono Lindės-Dobilo kapą, malda ir žvakės liepsnele pagerbėme Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapą, Panevėžio dramos teatro  įkūrėjo Juozo Miltinio kapą.

1 2 3 4