Priėmimas į gimnaziją

2021-2022 m.m. priimtų mokinių sąrašai
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-38

PAMOKŲ LAIKAS

 

0.                           8.10 –  8.55

1.                           9.05 –  9.50

2.                         10.00 –10.45

 

3.                         11.10 – 11.55

 

4.                         12.20 – 13.05

5.                         13.15 – 14.00

6.                         14.10 – 14.55

7.                         15.05 – 15.50

2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 

 

2021-2022 m. klasių vadovai

2021 m. rugsėjo mėnesio darbo planas

Gimnazijos mokinių parlamento 2021 m. rugsėjo mėnesio darbo planas

 

IŠRAŠAS

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus

2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V– 32 

 

PIRMAS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS