Priėmimas į gimnaziją

Renginiai būsimiesiems pirmokams ir jų tėveliams
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

2009-2010 m.m. ugdymo rezultatai

Pažangumo vidurkis 8,53.

Pažangūs 99,74 proc. mokinių.

Labai gerai mokėsi 94 mokiniai (12,16 proc.).

Gerai mokėsi 406 mokiniai (52,52 proc.).

Patenkinamai mokėsi 271 mokinys (35,06 proc.).

Nepatenkinamai mokėsi 2 mokiniai (0,26 proc.).

Praleistos 46444 pamokos (vienam mokiniui tenka 60 pamokų).

Nepateisintos 6122 pamokos (vienam mokiniui tenka 7,92 nepateisintos pamokos).