Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook

 

Gimnazijos psichologių paslaugos

 

  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių sunkumų sprendimo klausimais;
  • Turimų galimybių ribose įvertina mokinio galias ir sunkumus, psichologinius, asmenybės ir ugdymosi sunkumus,  jei yra tikslinga, atlieka ypatingų gabumų atpažinimo procedūras;
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti, esant būtinybei nukreipia klientus pas reikiamus specialistus;
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių sunkumų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
  • Atlieka gimnazijos bendruomenei  aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir laikmečio aktualijas;
  • Bendradarbiauja su mokytoju,  socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant optimalius ugdymo tikslų bei uždavinių siekimo būdus.
  • Šviečia  gimnazijos bendruomenę amžiaus tarpsnių,  raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.