Priėmimas į gimnaziją

Renginiai būsimiesiems pirmokams ir jų tėveliams
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook
Pirmadienis, 28 Birželis 2010 22:10

Lenkijoje suradome daug naujų draugų

Vidmantė VISOCKAITĖ, Ib klasė

Trečiajame projekto „Everybody fits in“ („Tinka visiems“) susitikime, birželio 5 – 12 dienomis vykusiame Lenkijoje, Piaseczno mieste, Lietuvai atstovavo keturi Juozo Balčikonio gimnazijos mokiniai – Jolita Sasnauskaitė, Dominykas Kizys, Jonas Vinauskas, Vidmantė Visockaitė ir keturi mokytojai – projekto koordinatorė Loreta Jusienė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Jakubaitienė bei dailės mokytojai Lina Paužuolienė ir Gintaras Grigas.

Projekte „Everybody fits in“ dalyvauja šešios šalys: Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Prancūzija, Ispanija ir Lietuva. Projekto tikslas – suburti jaunuolius iš skirtingų šalių, suteikti jiems unikalią galimybę savaitę gyvenant svetimoje šalyje, šeimoje ir aplinkoje pažinti kitas kultūras, kalbas,  tobulinti bendravimo, kalbos ir minčių reiškimo sugebėjimus, sutikti ir suprasti kitokius žmones.

Į Piaseczno miestą, esantį šalia Varšuvos, keliavome autobusu. Atrodo, netoli, tik penki šimtai kilometrų, bet važiavome dešimt valandų. Kuo labiau artėjome prie Varšuvos, tuo labiau nerimavome, svarstėme, kokios bus ir kaip mus priims lenkų šeimos, kokia bus mokykla, kokie žmonės dalyvaus šiame projekte, kaip praleisime laisvą laiką. Išlipus iš autobuso kojos drebėjo ne tik dėl ilgos kelionės, bet ir dėl to nerimo.

Pirmoji diena visada būna sunkiausia, nes nepažįsti nieko, išskyrus savo delegaciją ir tave priimantį žmogų. Daug naujų veidų ir vardų, kurių tikrai neįsimeni. Pasisveikini, prisistatai (gali nesivarginti aiškiai tarti savo „keisto“ vardo, vis tiek jo iškart niekas neįsimins), pasiteirauji, kaip sekasi. Atviri veidai ir šypsenos paskatina prieiti ir pasišnekėti su visiškai nepažįstamais žmonėmis, kurie po savaitės taps pačiais geriausiais draugais.

Pirmiausia lenkai nusprendė mums aprodyti Varšuvą. Kadangi tą dieną buvo religinė šventė, dauguma projekto dalyvių su juos priėmusiomis šeimomis apsilankė bažnyčioje. Lenkai labai religinga tauta: žmonės plūdo į aikštes, kad pašlovintų iš jų krašto kilusį šventąjį. Varšuva mums padarė įspūdį. Tai didelis, apie 2 mln. gyventojų turintis europinis miestas. Lenkų moksleiviai džiaugėsi, kad sostinė patiko daugumai svečių.

Kitą dieną prasidėjo darbas. Šio susitikimo tema buvo gamtiniai ištekliai. Apie dvi valandas trunkančios sesijos vyko kas antrą dieną. Kaip ir ankstesniuose projekto susitikimuose, visi dalyviai pasiskirstė į tris grupes, kuriose buvo bent po vieną atstovą iš kiekvienos šalies. Savaitės pabaigoje turėjome pristatyti darbo rezultatus ir išrinkti geriausiai prisistačiusią grupę. Laimėjo grupė, kurioje buvo Jolita Sasnauskaitė.

Turėjome ir daugybę laisvo laiko. Lenkai mums neleido nuobodžiauti: žaidėme boulingą, vykome apsipirkti, rengėme iškylas, vakarėlius. Laisvas laikas, praleistas kartu, sustiprino mūsų draugystę. Projekto dalyviams buvo surengta ekskursiją į Krokuvą. Vyriausi mokyklos moksleiviai buvo mūsų gidai. Jie viską pristatė trumpai ir aiškiai, nevargino ilgomis ir nuobodžiomis kalbomis.

Mus priėmusių lenkų mokykla nauja, pastatyta 2002 metais. Joje, be pradinukų, mokosi 100 moksleivių. Tai privati mokykla. Jos bendruomenė labai stipri, mokytojai, tėvai ir mokiniai puikiai pažįsta vieni kitus. Tarp mokytojų ir mokinių nėra įtampos, visi elgiasi laisvai, nebijo pajuokauti.

Savaitė pralėkė taip greitai, kad vos spėjus apsiprasti atėjo ir programos pabaiga. Paskutinio vakaro renginys vyko užsakytoje kavinėje. Ten liejosi ašaros, visi keitėsi kontaktiniais duomenimis, glėbesčiavosi, žadėjo vieni kitiems dar susitikti, kvietė atvykti į svečius.

Šis projektas davė mums labai daug: patobulinome anglų kalbos žinias, darbo grupėje sugebėjimus, susiradome naujų draugų, aplankėme naujas vietas, susipažinome su lenkų kultūra. Esame labai dėkingi projekto koordinatorei L.Jusienei bei mokytojams, kurie mus lydėjo, taip pat lenkų šeimoms, mus globojusioms visą savaitę, bei visiems projekte dalyvavusiems žmonėms.

 
Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/sebglt/domains/senajbg.lt/public_html/images/stories/lenkija2010