Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2020 06:02

Tvarkaraštis ir mobilios grupės nuo 2020-09-14 d.

 

Preliminarus 2020-2021 m.m. I pusmečio tvarkaraštis (2020-09-10 d. versija)

Preliminarios 2020-2021 m.m. I pusmečio mobilios grupės (2020-09-10 d. versija)

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tvarkaraštis ir mobilios grupės iki 2020-09-11 d. 

 

Preliminarus 2020-2021 m.m. I pusmečio tvarkaraštis (2020-09-04 versija)

Preliminarios 2020-2021 m.m. I pusmečio mobilios grupės (2020-09-04 versija)

 

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-38


PAMOKŲ LAIKAS

       0.                           8.10 –  8.55

1.                           9.05 –  9.50

2.                         10.00 –10.45

3.                         11.10 – 11.55

4.                         12.20 – 13.05

5.                         13.15 – 14.00

6.                         14.10 – 14.55

7.                         15.05 – 15.50