Pirmadienis, 12 Kovas 2018 19:46

Įvyko ateitininkų konferencija

 

Gabrielius MIŠTAUTAS, IIe klasė

 

Kovo 10 dieną mūsų gimnazijoje vyko Panevėžio krašto ateitininkų konferencija. Į ją susirinko beveik visos Panevėžio krašto ateitininkų kuopos, iš viso apie 80 žmonių. Atvyko ateitininkų iš Panevėžio, Pandėlio, Vabalninko ir Velžio. Susiskirstę į grupeles prisistatėme, dalyvavome viktorinoje, klausėme ateitininkų federacijos pirmininko pasakojimo apie Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus ateitininkus Praną Dovydaitį, Aleksandrą Stulginskį ir Kazį Bizauską. Po to išklausėme ateitininkų 2015-2017 metų veiklos ataskaitą ir išrinkome naują Panevėžio krašto valdybą. Gerai praleidę laiką, susitikę su senais draugais ir aptarę rimtus reikalus, išsiskirstėme namo.