GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

Gimnazijos pagrindinė filosofinė nuostata- gebėjimas keisti ir keistis. Fundamentalias žinias, humanitarinę pasaulėžiūrą, kritinį mąstymą ir platų kultūrinį akiratį apibūdina gimnazijos direktoriaus Julijono  Lindės-Dobilo žodžiai 

„Būkime esmės žmonėmis”.

GIMNAZIJOS VIZIJA

1. Ugdome laisvą, kūrybingą asmenybę, galinčią kritiškai mąstyti ir savarankiškai dirbti Lietuvai.

2. Atviros, kūrybiškai besimokančios bendruomenės kūrimas, sudarant kuo geresnes ugdymo(si)  sąlygas gimnazistams.

3. Ugdome žmogų,  pilietį, inteligentą.

4. Ugdome bendražmogiškas vertybes ir stipriname moksleivių fizines galias.

5. Puoselėjame savo unikalumą.