Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnazija 2022-2023 m.m.
Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka
Naujienos
Gimnazija
Veikla
Bendruomenė
Straipsnių archyvas
 
 
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook
Sekmadienis, 31 Sausis 2010 15:31

Išorės vertinimo ataskaita – palanki gimnazijai

2009 m. lapkričio 16-20 dienomis Juozo Balčikonio gimnazijoje vyko mokyklos veiklos kokybės išorės auditas. Išorės vertintojų komanda stebėjo 173 pamokas, konsultacijas bei modulių užsiėmimus, mokykloje vykusius renginius ir kitą mokyklos veiklą: mokyklos vadovų ir personalo darbą, mokinių elgesį, santykius pertraukų metu valgykloje, klasėse, bibliotekoje, koridoriuose, kieme.

Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su mokyklos darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų atstovais, mokiniais ir mokinių tėvais. Išorės vertinimo komanda analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus, mokytojų ilgalaikius ir teminius  planus, mokslininkų atliktų tyrimų prieš vertinimą ataskaitą bei kitus dokumentus. 

Į gimnaziją atsiųstoje išorės vertinimo ataskaitoje nurodomi šie mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

  1. Gimnazijos bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla.
  2. Bendruomenės santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu.
  3. Puoselėjamos vertybės ir tradicijos stiprina gimnazijos įvaizdį.
  4. Gimnazija pateisina mokinių ir jų tėvų lūkesčius.
  5. Jaukios ir estetiškos mokyklos erdvės tikslingai panaudojamos bendruomenės poreikiams.
  6. Stipri mokinių mokymosi motyvacija.
  7. Puikūs mokymosi ir brandos egzaminų rezultatai.
  8. Išskirtiniai mokinių pasiekimai olimpiadose ir konkursuose.
  9. Mokykla nuosekliai rūpinasi savo mokiniais.
  10. Direktorius savo pavyzdžiu skatina lyderystę, gimnazijoje palaikomos visų iniciatyvos.

Be to, išorės vertinimo ataskaitoje teigiama: „Norėtume ypač pagirti gimnaziją, kad įprasmindama mokyklos istoriją puoselėja krašto kultūrą“.

Išorės vertintojai nuoširdžiai dėkoja mokyklos direktoriui Raimondui Dambrauskui, direktoriaus pavaduotojoms ir visai mokyklos bendruomenei už bendradarbiavimą ir svetingumą.